Giấy mời hội nghị trực tuyến ngày 16/8/2019
  Cập nhật: 8/13/2019 7:45 AM

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Triển khai giảm thiểu chất nhựa trong ngành Y tế" do Bộ Y tế tổ chức.

Thành phần:

- Đại điện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại điện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa TTDL, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;

- Giám đốc Sở Y tế, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Công đoàn ngành Y tế tỉnh; Trưởng phòng Y tế cấp huyện; Các bệnh viện và cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện; Một số công ty sản xuất cung cấp dược phẩm, trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh (Giao Sở Y tế triệu tập);

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn tỉnh (Giao Sở Y tế mời);

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Thời gian: Từ 08h00, Thứ sáu, ngày 16/8/2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: