Giấy mời hội nghị trực tuyến ngày "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững"
  Cập nhật: 9/20/2019 10:07 AM

Thực hiện Công điện số 1074/CĐ-VPCP ngày 19/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững". Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến tại tỉnh Hải Dương.

* Thành phần tham dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh,

- Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

- Đại điện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Hải Dương;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Chủ tịch UBND cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn được khen thưởng (Theo danh sách Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội đã gửi)

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

* Thời gian: Từ 08h00, Thứ hai, ngày 23/9/2019.

* Địa điểm: Phòng họp tầng 1 trụ sở UBND tỉnh.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: