Giấy mời họp Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm
  Cập nhật: 7/9/2013 3:14 PM
 

Triển khai Chỉ thị số 12/CT-TT ngày 23/9/2013 của Chính phủ; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư; Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ; Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6  tháng đầu năm; 

1. Thành phần mời:

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh- chủ trì

- Đồng chí Nguyễn Anh Cương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

-Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Trưởng Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

- Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố

- Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố và thị xã;

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh (cử phóng viên để đưa tin)

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 1- UBND tỉnh Hải Dương (Số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương)

3. Thời gian: 7giờ 30, ngày 10 tháng 7 năm 2013 ( sáng thứ tư)./.