Giấy mời họp ngày 11/9/2013
  Cập nhật: 9/11/2013 10:18 AM

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bàn về các giải pháp cụ thể triển khai các nghiệp vụ của ngành ngân hàng nhằm tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Thành phần:

1. Ở Trung ương mời:

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Lãnh đạo và chuyên viên một số vụ, cục của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có liên quan;

2. Ở địa phương mời:

- Tỉnh uỷ: đ/c Bí Thư, đ/c Phó Bí thư Thường trực;

- HĐND tỉnh: đ/c Phó Chủ tịch, đ/c Trưởng Ban kinh tế ngân sách;

- UBND tỉnh: đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch;

- Đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương;

- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan: Văn phòng Tỉnh uỷ, văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Đài PTTH, Báo Hải Dương (cử phóng viên theo dõi và đưa tin), Hội Doanh nghiệp Hải Dương, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp trẻ.

- Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương, Cổng thông tin điện tử Hải Dương – Sở Thông tin truyền thông (cử phóng viên theo dõi và đưa tin).

- Ngành ngân hàng Hải Dương: Lãnh đạo và các Trưởng phòng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Dương; Giám đốc các ngân hàng trên địa bàn tỉnh;

* Thời gian: từ 9h30 ngày 11/9/2013.

* Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, số 45 đường Quang Trung – Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Theo Văn phòng UBND tỉnh