Giấy mời họp ngày 16/9/2013
  Cập nhật: 9/19/2013 1:50 PM

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào Thứ Hai, ngày 16/9/2013, từ 07h30 tại Hội trường tầng 1, trụ sở làm việc UBND tỉnh.

Thành phần mời dự:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ. Thời gian từ 07h30 đến 08h00

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Trưởng các phòng chuyên viên nghiên cứu; Trưởng phòng Ngoại vụ, Trưởng phòng Tiếp công dân.

2. Báo cáo xin chủ trương một số Dự án đầu tư nước ngoài

* Dự án nước ngoài: Báo cáo xin chủ trương chấp thuận đối với Dự án Nhà máy KR Việt Nam của Công ty TNHH MTV KR Việt Nam

* Dự án trong nước:

- Chấp thuận chủ trương và chứng nhận chuyển nhượng Dự án cơ sở kinh doanh đồ gỗ, hàng nội thất cao cấp, dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi của Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh.

- Chấp thuận chủ trương điều chuyển Nhà đầu tư và cấp Giấy Chứng nhận đầu tư dự án cơ sở dập, cán tôn và thép hình Đại Dương

- Xin chủ trương, địa điểm đầu tư dự án Phòng khám đa khoa Đức Trọng 18 tại phường Phả Lại, thị xã Chí Linh

- Xin chủ trương, điều chuyển trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương về khu đất thuê và Công ty cổ phần đầu dư dịch vụ thương mại và xây dựng 568

* Đơn vị báo cáo: Sở KH&ĐT báo cáo. Thời gian từ 08h00 đến 09h30

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: Tài chính, TN-MT, NN&PTNT, Y tế, Cục Thuế tỉnh

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố: Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Chí Linh, Hải Dương

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương

3. Báo cáo đề xuất xin chủ trương triển khai thực hiện các công việc để thành lập thị trấn Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng báo cáo. Thời gian từ 09h30 đến 10h30

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở, Ngành: KH&ĐT, Tài chính, TN-MT, GT-VT, NN&PTNT, VH-TT&DL, Nội vụ.

- Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ;

- Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ

4. Báo cáo đề xuất phương án tổng thể sắp xếp vị trí, địa điểm xây dựng các đơn vị ngành Y tế Hải Dương đang có nhu cầu xây mới trụ sở

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng báo cáo. Thời gian từ 10h30 đến 11h30

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GT-VT, NN&PTNT, VH-TT&DL, Y tế

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Gia Lộc, Hải Dương