Giấy mời họp sáng ngày 11/7/2013
  Cập nhật: 7/9/2013 3:18 PM
 

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào Thứ Năm, ngày 11/7/2013, từ 07h30 tại Hội trường tầng 1, trụ sở làm việc UBND tỉnh.

Thành phần mời dự:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Báo cáo nhiệm vụ và phương án quy hoạch chi tiết khu Đền Thánh, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng báo cáo. Thời gian từ 07h30 đến 08h30

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN-MT, Nội vụ, VH-TT&DL, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Đại diện Giáo xứ Hải Dương.

- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

* Đơn vị báo cáo: Sở KH&ĐT báo cáo. Thời gian từ 08h30 đến 11h00

* Mời dự: Thủ trưởng các Sở: Tài chính, TN&MT, Xây dựng, GT-VT, Cục Thuế tỉnh.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang, Cẩm Giàng, Chí Linh,  Hải Dương.      

Đề nghị các đại biểu tới dự đúng giờ, đúng thành phần để cuộc họp đạt kết quả./.