Giấy mời họp trực tuyến chiều ngày 29/7/2013
  Cập nhật: 8/8/2013 2:02 PM

Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 (Chủ trì Hội nghị: Đ/c Nguyễn Xuân Phúc- Phó Thủ tướng Chính phủ).

* Thành phần mời dự tại tỉnh:

- Đồng chí Nguyễn Văn Quế- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các thành viên Ban chỉ đạo 138 (Theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Báo Hải Dương, Đài PT-TH tỉnh cử phóng viên theo dõi và đưa tin.

* Thời gian: ½ ngày, từ 13h45 ngày 29/7/2013.

* Địa điểm : Phòng họp tầng 5- Trụ sở UBND tỉnh./.