Giấy mời họp trực tuyến ngày 02/8/2013
  Cập nhật: 8/8/2013 2:05 PM

UBND tỉnh nhận được Giấy mời họp số 731/GM-BNN-VP ngày 29/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mời dự hội nghị trực tuyến về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm Nông- Lâm- Thủy sản của Bộ. UBND tỉnh tổ chức dự họp tại đầu cầu Hải Dương

1. Thành phần mời họp như sau:

- Đồng chí: Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( để chủ trì)

- Đồng chí Nguyễn Hữu Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( Sở mời các phòng, ban, Chi cục trực thuộc có liên quan cùng dự)

- Mời đại diện lãnh đạo các sở sau đây: Y tế, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Cổng thông tin điện tử Hải Dương, Báo Hải Dương, Đài PT-TH tỉnh ( Có phóng viên để đưa tin)

2. Thời gian làm việc: ½ ngày, bắt đầu từ 08h30, thứ 6 ngày 02/8/2013

3. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Nhà 5 tầng, trụ sở UBND tỉnh.