Giấy mời họp trực tuyến ngày 29/8/2013
  Cập nhật: 9/3/2013 9:59 AM

Thực hiện Công điện số 618/CĐ-VPCP ngày 23/8/2013 của Văn phòng Chính phủ mời tham dự Hội nghị trực tuyến về an toàn hồ chứa nước; Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì, họp trực tuyến với lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hồ chứa nước thủy điện và thủy lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tới dự Hội nghị trực tuyến trên.

1. Thành phần mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

- Đại diện các Sở: Nông nghiệp&PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng

- Chi cục Thủy lợi

- Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT

- Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương

- Báo Hải Dương

- Đài PT và Truyền hình tỉnh

- Đại diện Báo Nhân dân, TTXVN tại Hải Dương

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ, sáng thứ năm, ngày 29/8/2013

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 5, Trụ sở UBND tỉnh