SharePoint
portal

Skip Navigation LinksDanhsáchbanbiêntậpCổngThôngtinđiệntửtỉnhHảiDương

Danh sách Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương
  Cập nhật: 12/26/2013 9:42 AM
 

Ngày 19/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định thành lập Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương.

Theo Quyết định,  Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Đồng chí Trương Văn Hơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

3. Các Phó Trưởng Ban:

- Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Đồng chí Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Các Uỷ viên:

- Đồng chí Hoàng Nam, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Trọng Thắng, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đồng chí Đinh Bảo Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách - Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương là Uỷ viên kiêm Thư ký;


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com