SharePoint
portal

Skip Navigation LinksLỊCH-TẠM-NGỪNG-CẤP-ĐIỆN-TUẦN-37-NĂM-2019-(Từ-992019-đến-1592019)-

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 37 năm 2019 (Từ 9/9/2019 đến 15/9/2019)
  Cập nhật: 9/9/2019 2:31 PM
TTHuyện,  T. Phố

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

1. ĐL TP Hải Dương
115/09/1902h0005h00Mất điện một phần khu vực phường Bình Hàn, Nhị Châu.. dọc Quốc lộ 5A từ Ngã Tư Lilama đến Khu vực Big C và một số điểm lân cận….Công tác theo KH
2. ĐL Cẩm Giàng
1Ngày 13/9/201908h0010h00- TBA chi khê 180KVA 35/0,4KV lộ 374E8.11Công tác theo kế hoạch
10h3012h30TBA Bệnh viện ghẽ 100KVA 35/0,4KV lộ 374E8.11 
3. ĐL Chí Linh
1Ngày 12/09/201903h0007h00- Phường: Phả lại (TBA Cao Đường, Thôn Cao Đường)
-TBA Chuyên Dùng và các Cty: Phụ Gia bê tông Phả lại
Công tác theo kế hoạch
2Ngày 13/09/201904h0004h20- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Hoàng Hà, Tân Vĩnh Hưng, thành Đồng, Minh Dũng,
An Bình Phát, Lan Chi Mark2
Chuyển PT ĐZ phục vụ công tác theo kế hoạch
06h0006h20- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo,
Hố Nẻo 1+2); Văn An (TBA Kiệt Đông, Thôn Tường, Thôn Tường 2, Trại Sen 2, Kỳ Đặc,
Thông Lộc, Bơm Kỳ Đặc)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung,
Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây, TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama,
Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.
Chuyển PT ĐZ
3Ngày 15/09/201905h0005h20- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Hoàng Hà, Tân Vĩnh Hưng, thành Đồng, Minh Dũng,
An Bình Phát, Lan Chi Mark2
Chuyển PT ĐZ phục vụ công tác theo kế hoạch
05h3005h50- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo,
Hố Nẻo 1+2); Văn An (TBA Kiệt Đông, Thôn Tường, Thôn Tường 2, Trại Sen 2, Kỳ Đặc,
Thông Lộc, Bơm Kỳ Đặc)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung,
Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây, TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama,
Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.
Chuyển PT ĐZ
4. ĐL Kinh Môn
1Ngày 13/09/201904h4006h40Xã: Một phần TT Phú Thứ (TBA Phú Thứ A,C,D,F)
KH: XM Vạn Chánh, Vạn Phúc, BV Nhị Chiểu, Than Cao Xanh, Trường Khánh, XM Phú Tân A
.
Công tác theo kế hoạch
2Ngày 14/09/201923h30 - 13/919h00 - 14/9Xã: TT Kinh Môn, xã Hiệp An, Thái Thịnh, Minh Hòa, Hiến Thành và TBA Long Xuyên B (Duẩn Khê)
KH: XM Thành Công 3, Khánh An, Đức Mạnh 1,2, Đại Cường, ST Lan Chi, Quảng Tân, Ngọc Thắng, Đức Thành, Phú Sơn, Sơn Thái, Sông Hàn, KD, Bưu Điện Kinh Môn, NN Viettinbank, NH Aribank, Phương Nam, Hồng Hà, Kho Bạc, CC Thuế, NM Nước TT KM, UB Huyện KM, Lắp máy 69-3, Hoàng Nam, Chịu lửa Burwitz, Thành Phát, Hồng Thắng, Bưu Điện Hiệp An, Sinh Thái Thành Công, Trường cấp 3 KM1, Viettory, Thuận An, Nguyễn Văn Trung, Minh Thắng (Thái Thịnh), Minh Khánh, Minh Ánh, Việt Phú, Ngọc Khuê, Trương Văn Huy, Vũ Văn Thủy, Vũ Văn Mận, Trương Văn Tự, Dương Văn Sơn, Bùi Văn Quyền, CN Thủ Đô, NM Nước Thái Thịnh, Nguyễn Văn Hảo
Công tác theo kế hoạch
3Ngày 14/09/201923h30 - 13/919h00 - 14/9KH: Thép Tân NguyênCông tác theo kế hoạch
4Ngày 14/09/201923h30 - 13/919h00 - 14/9Xã: TBA Phú Thứ B,E, Lỗ sơn, và toàn bộ TT Minh Tân, toàn bộ khu Hạ Chiểu
KH: Vôi DLH, TTS, Trường Anh, Khánh Linh, Phú sơn, Hoài Phát, Phú Thuận, KS Việt Nam, TH Phú Thịnh, Đức Phúc 2, Phú Duy, NH Viettinbank, Cường Thịnh, Nhôm Tân Đông, Phú Thịnh, Áng Bát, Tân Sơn Cơ Giới, Minh Tuấn, Thanh Quyết, Bùi Minh Ngọc, MĐ Thống Nhất, Trường cấp 3 Nhị Chiểu, Đức dương, NM Nước Minh Tân, NH Đầu Tư Nhị Chiểu, Tiến Trung, Cầu Đá vách, Triệu Vương, Minh Phúc, Việt Ngân, Tiến Hoàng.
Công tác theo kế hoạch
5Ngày 14/09/201923h30 - 13/902h00 - 14/9
KH: XM Phú tân
Công tác theo kế hoạch
6Ngày 14/09/201923h30 - 13/902h00 - 14/9Xã: Một phần TT Phú Thứ (TBA Phú Thứ A,C,D,F)
KH: XM Vạn Chánh, Vạn Phúc, BV Nhị Chiểu, Than Cao Xanh, Trường Khánh, XM Phú Tân A
.
Công tác theo kế hoạch
7Ngày 13-15/09/201923h30 - 13/919h00 - 15/9
KH: Tân Nguyên
Công tác theo kế hoạch
8Ngày 15/09/201905h0019h00Xã: Một phần TT Phú Thứ (TBA Phú Thứ A,C,D,F), xã Duy Tân, Hoành Sơn, Tân Dân
KH: XM Vạn Chánh, Vạn Phúc, BV Nhị Chiểu, Than Cao Xanh, Trường Khánh, XM Phú Tân A, Lê Văn Sướng, Xuân Phú, Phương Chiến, XM Thành Công 2, XM Duyên Linh, XM Trung Hải, KTĐ Phúc Sơn, Trần Trọng Dũng, Trường Phúc, Ngô Duy Mỳ, Điện Nước Duy tân, XN 200, XN 204, Đóng Tầu Duy Tân, CK Thủy Phạm Tân, NM Nước Tân Dân, Bơm Vụng Chủ
.
Công tác theo kế hoạch
5. ĐL Kim Thành
1Ngày 13/09/201907h0009h00* ĐZ375E8.6 từ sau CD Nhánh Việt Hưng A - hết:
- Xã: Kim Xuyên, Việt Hưng.
- Khách hàng: XNKTCT Thủy Lợi.
ĐL Kim Thành lắp bổ sung CSV
2Ngày 14/09/201907h0009h00* ĐZ971 TG Kim Thành B - hết:
- Xã: Kim Tân, Bình Dân, Kim Đính, .
- KH: An Lạc Thành, Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam.
ĐL Kim Thành lắp bổ sung CSV
3Ngày 14/09/201919h0019h20* ĐZ370E8.6 từ XT - CD 22 nhánh Móc Lèo:
- Xã: Thượng Vũ, Việt Hưng.
- KH: Thành Phát, XM Hải Âu, Gạch Tuylen, Phú Minh, Bao bì Trung Kiên III, Lê Vũ Long.
ĐL Kinh Môn công tác theo kế hoạch
4Ngày 16/09/201905h0005h20* ĐZ370E8.6 từ XT - CD 22 nhánh Móc Lèo:
- Xã: Thượng Vũ, Việt Hưng.
- KH: Thành Phát, XM Hải Âu, Gạch Tuylen, Phú Minh, Bao bì Trung Kiên III, Lê Vũ Long.
ĐL Kinh Môn công tác theo kế hoạch
5Ngày 14/09/201906h0006h20* ĐZ 373 E8.6 từ XT - CD38.
- Xã: Lai Vu, Cộng Hòa.
- KH: Nam Thắng, TD-ĐLKT, XD Lai Khê, CKCX Vinasin, Hồng Lạc.
Chuyển phương thức
6Ngày 14/09/201916h0016h20* ĐZ 373 E8.6 từ XT - CD38.
- Xã: Lai Vu, Cộng Hòa.
- KH: Nam Thắng, TD-ĐLKT, XD Lai Khê, CKCX Vinasin, Hồng Lạc.
Chuyển phương thức
6. ĐL Nam Sách
1Ngày 13/09/1906h0006h20Cty: Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính
Xã: Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Hưng
Công tác theo kế hoạch
2Ngày 14/09/1906h0006h20Cty: Thức ăn chăn nuôi Tiền trung, Kim CHính, Nước sạch phía bắc, Xăng dầu Tiền Trung, Trường CNKT, Trường Trung học nông nghiệp, Ngân hàng ĐT&PT, Bưu điện Tiền Trung, Thu Phí QL5, Đồng Xuân, Nhựa Hồng Hà, Formostar, Huy Hà, XL4, Sáng Mỹ, Nghĩa Mỹ, Toàn Cầu
Xã: Ái Quốc
 
3 16h0016h20  
4Ngày 15/09/1905h3005h50Cty: Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính
Xã: Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Hưng
 
7. ĐL Thanh Hà
1Ngày 14/906h0016h00xã: Hồng Lạc,Tân Việt,Thanh An,Thanh Lang,Cẩm Chế,Liên Mạc,Việt Hồng,Thanh Xuân,một phần Thị Trấn Thanh Hà.
- Công ty:chế biến nông sản Hải Dương,may Mỹ Thái,Bùi Đức Tranh,cáp Vina,nhà máy nước sạch Thanh Lang+Tân Việt,công ty TNHH TM và DV Hiệp Hạnh,công ty may TNHH SX may Liên Hiệp,công ty Điện Lực Thanh Xuân,công ty TNHH Thương Mại Phong Trang,công ty TNHH may mặc Đại Dương Việt Nam.
Công tác theo kế hoạch
8. ĐL Gia Lộc
1Không có    
9. ĐL Tứ Kỳ
1Ngày 12/09/201908h0010h30Cắt điện TBA 180kVA Thôn Mạc xã Quảng NghiệpCông tác theo kế hoạch
2Ngày 12/9/201910h3012h30Cắt điện TBA 320 kVA Quang Trung xã Quang TrungCông tác theo kế hoạch
3Ngày 15/9/201906h0008h30TT Tứ Kỳ CTy: Tân Phong, CKJ, May Việt An( Hoàng Minh), Thắng Lợi, Bệnh Viện, SEESVINA, Thành ĐạtCông tác theo kế hoạch
10. ĐL Ninh Giang
1Ngày 15/09/201906h0006h10-Xã:Nghĩa An,Quyết Thắng,Ứng Hòe
- Cty :Universal, Mastina, Camex, Quỳnh Anh,Nhà máy nước Quyết Thắng.
Chuyển phương thức
08h3008h40-Xã:Nghĩa An,Quyết Thắng,Ứng Hòe
- Cty :Universal, Mastina, Camex, Quỳnh Anh,Nhà máy nước Quyết Thắng.
Chuyển phương thức
06h0006h10-Xã : Tân Hương; Ninh Thành, Vĩnh Hòa, Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang.
-Công ty : Giầy Gia Bảo (CS2);; XNKTCT TL Ninh Giang; Bệnh Viện Ninh Giang; Sao Vàng; Phúc Hoàng;
Hương Quỳnh Đăng; Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hòa; Hợp Pháp CN Hiệp Lực; Cao Phương Nam;
Trọng Minh( Sejinvina); May Sao Đỏ.
Chuyển phương thức
12h0012h10-Xã : Tân Hương; Ninh Thành, Vĩnh Hòa, Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang.
-Công ty : Giầy Gia Bảo (CS2);; XNKTCT TL Ninh Giang; Bệnh Viện Ninh Giang; Sao Vàng; Phúc Hoàng;
Hương Quỳnh Đăng; Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hòa; Hợp Pháp CN Hiệp Lực; Cao Phương Nam;
Trọng Minh( Sejinvina); May Sao Đỏ.
Chuyển phương thức
06h0012h00Xã :Hồng Phong; Kiến Quốc; Văn Giang; Hưng Long; Văn Hội; Hưng Thái; Hồng Phúc, Đông Xuyên,
Ninh Hải; Hồng Thái; Hồng Dụ; Tân Hương, Nghĩa An.
Công ty : Gạch Hưng Long; Giầy Da Gia Bảo, Gạch Hồng Phong; Nam Dương; May Hải Anh
Công tác theo kế hoạch
11. ĐL Thanh Miện
1Không có lịch cắt điện    
12. ĐL Bình Giang
115/09/201906h0007h30Xã: - Xã Tân Việt (mất điện thôn Bình An), xã Bình Minh ( Mất điện thôn Bá Đông, Quang Tiền, một phần thôn Mỹ Trạch)
Công ty: Trung tâm GDTX Bình Giang, Bệnh viện ĐK Bình Giang
Thực hiện công việc theo kế hoạch
15h0016h10  
215/09/201906h0006h10Xã: Thái Học, Bình Minh, Thái Dương, Thái Hòa, Thúc Kháng, Tân Hồng, Nhân Quyền, Bình Xuyên, Hồng Khê, Cổ Bì, Long Xuyên
Công ty: Grand Ocean, THPT Bình Giang, Anh Đạt, Minh Huấn, PanTa, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Lông Vũ Đại Lợi, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Ống nhựa Asean, Đoàn Quang Hoạt, Gia Anh II, Nguyễn Văn Tuyến, Duy Thái Hưng, Chiếu sáng cầu Ô Xuyên.
Chuyển phương thức cấp điện theo kế hoạch
16h0016h10  
315/09/201906h0016h10Công ty: May Hải Anh, CPTKKTKTThực hiện công việc theo kế hoạch
 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com