SharePoint
portal

Skip Navigation LinksHội-nghị-học-tập,-quán-triệt-triển-khai-thực-hiện-Nghị-quyết-số

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị
  Cập nhật: 11/06/2019 1:32 CH

Ngày 11/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.  Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 13 điểm cầu trên toàn tỉnh với sự tham gia của gần 3.500 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, xã; các báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ Thư ký giúp việc, cộng tác viên tuyên truyền, đấu tranh, phản bác trên không gian mạng Ban Chỉ đạo 94 tỉnh và Ban Chỉ đạo 94 các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh...Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trực tiếp quán triệt các nội dung chủ yếu Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. 

tructuyen11619_1.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương  quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị "Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Trong đó tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết. Phân tích nêu rõ vị trí, vai trò quan hệ đối ngoại của Đảng; tư duy của Đảng về quan hệ đối ngoại; bối cảnh, tình hình, những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay; quan điểm, mục tiêu và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới... 

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  

dchienphatbieu61922.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển quán triệt các nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp quán triệt các nội dung chủ yếu Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được nghiêm túc, đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu cấp ủy các địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị trên đến cán bộ, đảng viên . Ngoài ra, phải bám sát nội dung chính của từng Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, liên hệ vào thực tiễn của địa phương; đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện ở cấp cơ sở. Tổ chức quán triệt và chủ động tổ chức thực hiện  Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị số 32-CT/TW với tinh thần đổi mới, quyết liệt, sáng tạo; Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

 


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com