SharePoint
portal

Skip Navigation LinksHội-nghị-sơ-kết-5-năm-thực-hiện-Đề-án-Tái-cơ-cấu-ngành-nông-nghiệp-

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
  Cập nhật: 17/01/2019 3:57 CH

Sáng 17/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2018 và triển khai kế hoạch Ngành nông nghiệp năm 2019.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

NMH_soket5namnn_17.1.19.jpg

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Đề án) của Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh. Từ năm 2013 đến nay, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, gắn với xây dựng nông thôn mới. Kết quả, ngành nông nghiệp của tỉnh đã đạt và vượt nhiều mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, giai đoạn 2013-2018 tăng trưởng bình quân 2,67%. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi- thủy sản, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt – lâm nghiệp; Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2018 đạt 145,3 triệu đồng (tăng 23,1 triệu đồng so với năm 2013); Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn năm 2018 đạt 40,1 triệu đồng (tăng 14,7 triệu đồng so với năm 2013).

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu ngành có nhiều tiến triển và đã có tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch được chú trọng phát triển; tỷ lệ và tốc độ cơ giới hóa sản xuất tăng nhanh. Công tác quản lý chất lượng và VSATTP được quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn. Đã xây dựng được một số doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác có sản xuất và liên kết sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Đổi mới tổ chức sản xuất theo chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu bảo quản, chế biến gắn với thị trường tiêu thụ. Công tác thủy lợi, quản lý đê điều và PCLB được triển khai thực hiện tốt; Phong trào xây dựng NTM được các cấp, các ngành quan tâm vào cuộc tích cực, sâu sát hơn làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống cư dân nông thôn…

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Đề án vẫn còn một số hạn chế như: sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa chưa đảm bảo tính bền vững, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành còn chậm, ngành trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Số lượng doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm còn hạn chế. Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác còn thấp. Việc mở rộng quy mô sản xuất ứng dụng công nghệ cao còn khó khăn. Lĩnh vực chế biến, bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế, sản phẩm có giá trị gia tăng thấp, chưa xây dựng được nhiều thương hiệu mạnh nên sức cạnh tranh thấp…

soket5namnganhnn_17.1.19.jpg

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp

Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân/năm là 1,7-2%. Đến năm 2020 tỷ trọng trồng trọt, lâm nghiệp – chăn nuôi, thủy sản – dịch vụ là 49%-45%-6%. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng/ha. Thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng lên 1,5 lần so với năm 2015 và tỷ  lệ xã được công nhận đạt tiêu chí NTM đến năm 2020 đạt 89,8%, có 5/10 huyện đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án trong thời gian tới.

soket5namnganhnn_17.1.19b.jpg

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng Bằng khen, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của ngành nông nghiệp đề ra trong năm 2019, trọng tâm là thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đề nghị  các cấp ủy, chính quyền địa phương tục đẩy mạnh thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa qui mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế các địa phương; Có cơ chế, chính sách để thu hút được các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trực tiếp các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu các nông sản đặc trưng, chủ lực của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân để phát huy cao sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội thi đua xây dựng nông thôn mới.

soket5namnganhnn_17.1.19c.jpg

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh kết quả đạt được của ngành nông nghiệp trong năm 2018 sẽ là điểm tựa vững chắc để tỉnh quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2019. Trong đó sự tham gia của doanh nghiệp vào sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thu sản phẩm nông nghiệp đóng vai trò quan trọng. Do đó, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm tháo gỡ vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

soket5namnganhnn_17.1.19a.jpg

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể  và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2018; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 29 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2013-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp... 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com