SharePoint
portal

Skip Navigation LinksHội-nghị-trực-tuyến-thực-hiện-Quyết-định-số-282018QĐTtg-của-Thủ-tướng-Chính-phủ-

Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ
  Cập nhật: 20/01/2019 8:59 CH

Ngày 18/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí Trương Văn Hơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chinh phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (hệ thống QLVB&ĐH) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Đến nay có 84/95 bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử; 11/95 đơn vị đang trong quá trình phối hợp thực hiện. Trong số các đơn vị hoàn thành kết nối thử nghiệm có 76 đơn vị đã phản hồi trạng thái tình hình xử lý văn bản và 2 đơn vị chưa phản hồi trạng thái. Đối với các bộ, ngành, địa phương đã phản hồi trạng thái có 41 đơn vị phản ánh đầy đủ trạng thái xử lý (từ khâu văn thư đến lãnh đạo, chuyên viên); 22 đơn vị phản ánh chưa đầy đủ trạng thái xử lý và 13 đơn vị mới phản hồi văn bản đã đến tại bộ phận văn thư.

Tại Hội nghị, một số bộ, ngành, địa phương đã báo cáo sơ bộ về kết quả  triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống QLVB&ĐH. Đồng thời đề nghị Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản, thông tư hướng dẫn liên quan đến việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính và ban hành quy chế quản lý văn bản điện tử mẫu; thành lập bộ phận chuyên môn để kiểm chứng, đánh giá các phần mềm kỹ thuật…

Kết luận Hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH, tổ chức kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia; chủ động phối hợp với các đơn vị phát triển hệ thống QLVB&ĐH tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các yêu cầu cơ bản để đảm bảo an toàn hệ thống QLVB&ĐH theo các cấp độ. Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng và chứng thư số sử dụng thiết bị phù hợp, đảm bảo an toàn, an ninh Trục liên thông văn bản quốc gia. Trên cơ sở kết quả triển khai chuyển đổi, kết nối, liên thông các hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương, công bố triển khai chính thức Trục liên thông văn bản quốc gia vào ngày 20/02/2019.

 

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com