SharePoint
portal

Skip Navigation LinksHội-nghị-trực-tuyến-toàn-quốc-sơ-kết-3-năm-thực-hiện-Chỉ-thị-05CTTW-của-Bộ-Chính-trị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Cập nhật: 20/08/2019 3:36 CH

Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (Khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hải Dương có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

tructuyenChithi052.JPG

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hải Dương 

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện; Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở mỗi chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Các cấp ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng thời nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước. 

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết Trung ương (khóa XII) về công tác tổ chức, cán bộ. Đồng chí đề nghị phát động phong trào thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí; khơi dậy trong toàn xã hội tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp theo tư tưởng, đạo đức của Bác. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Các cấp ủy tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên người dân đặc biệt quan tâm. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tốt hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com