SharePoint
portal

Skip Navigation LinksHội-nghị-triển-khai-công-tác-tư-pháp-năm-2019

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019
  Cập nhật: 22/01/2019 8:41 CH
Chiều ngày 22/1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2018, các mặt công tác tư pháp đã được Sở Tư pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời; tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Trong năm, Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định 60 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ( QPPL), tham gia góp ý kiến đối với 31 văn bản khác; Tổ chức trên 6.000 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật, biên soạn và phát hành khoảng 118.000 cuốn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật; Tổ chức kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại 4 sở, ngành; 15 đơn vị cấp huyện, 10 đơn vị cấp xã….Quản lý chặt chẽ tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính

 tongkettuphap2018_2.jpg

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương nhưng kết quả đạt được của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương trong năm 2018. Đồng chí cũng chia sẻ với đơn vị về nhưng khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như: sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL; công tác xử lý vi phạm hành chính vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế ; hoạt động theo dõi thi hành pháp luật tại một số địa phương đơn vị còn mang tính hình thức, công tác thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát còn chưa thường xuyên….

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhân mạnh: Công tác tư pháp cần gắn chặt với người dân và doanh nghiệp nhất là ở cấp cơ sở, việc phát huy các yếu tố pháp lý là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Đồng chí cũng lưu ý ngành Tư pháp tỉnh  cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

hoinghitongkettuphap2018_3.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu tại Hội nghị 

Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu mong muốn Bộ Tư Pháp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công tác tư pháp của tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp cầm bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả cao và mang tính đốt phá. Các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, coi công tác tư pháp là công việc chung của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng ngành tư pháp nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Nhân dịp này, thay mặt Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp cho Sở Tư pháp Hải Dương và bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

traocotuphap2018.jpg

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc trao Cờ thi đua cho Sở Tư pháp Hải Dương

traobangkhentp2018_2.jpg

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân

traobangkhenUBNDtinh_tp2018.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân 


 

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com