SharePoint
portal

Skip Navigation LinksKỳhọpthứ5-HĐNDkhóaXVNhiềukiếnnghịcủacửtriđượcgiảiquyết

Kỳ họp thứ 5 - HĐND khóa XV: Nhiều kiến nghị của cử tri được giải quyết
  Cập nhật: 15/07/2013 4:32 CH

Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 - HĐND khóa XV, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gồm nhiều nội dung đề cập đến nhiều vấn đề trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp, nông thôn; Công nghiệp, giao thông, xây dựng; TN&MT; Các vấn đề xã hội; Chế độ chính sách và một số nội dung khác.
UBND tỉnh đã chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương sẽ đăng lần luợt các ý kiến để bạn đọc tiện theo dõi.
I- Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
1. Cử tri huyện Tứ Kỳ phản ánh việc nạo vét kênh mương chưa được thanh toán từ 1 năm nay, đề nghị cấp bù thuỷ lợi phí theo tháng, tạo điều kiện cho hợp tác xã hoạt động tốt.
* Về việc nạo vét kênh mương chưa được thanh toán từ 1 năm nay
Theo kế hoạch làm thuỷ lợi Đông xuân 2012 – 2013, UBND tỉnh giao cho các địa phương thực hiện nạo vét các kênh dẫn nhánh với khối lượng 300.000 m3, kinh phí 6 tỷ đồng. Trong đó: UBND huyện Tứ Kỳ làm chủ đầu tư nạo vét 31 tuyến kênh dẫn nhánh với khối lượng 28.500m3, kinh phí 570 triệu đồng. Phần kinh phí trên đã được UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương trong cân đối NSĐP năm 2013 (nguồn ngân sách tỉnh bố trí nạo vét thuỷ lợi Đông xuân 2012 - 2013) theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 26/12/2012. Đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ giải quyết vấn đề cử tri phản ánh.
* Về việc cấp bù thủy lợi phí theo tháng
Theo qui định của Chính phủ tại Nghị định số 115/2008/NĐ-CP và Thông tư số 36/2009/TT-BTC quy định việc cấp bù thuỷ lợi phí được cấp 02 lần trong năm vào quý I và quý III. Vì vậy, tỉnh không có kinh phí để cấp bù thuỷ lợi phí theo tháng.
2. Cử tri huyện Gia Lộc đề nghị rút diện tích vùng lúa lai được hỗ trợ từ 10ha xuống còn 2-3ha.
Theo Quyết định 1003/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 V/v phê duyệt dự án "Phát triển giống lúa và vùng lúa hàng hoá tập trung tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2015". Mô hình cấp tỉnh là 5ha trở lên đối với các giống lúa lai mới, sử dụng lần đầu và 10ha trở lên đối với các giống lúa lai đưa vào sản xuất lần thứ hai trở đi nên không thể thay đổi được qui mô của các vùng sản xuất. Hiện nay, ngoài mô hình lúa cấp tỉnh, các huyện cũng chủ động hỗ trợ mô hình lúa lai có qui mô từ 2-3 ha.
Qui mô của mô hình như trên là hợp lý nhằm thúc đẩy hình thành mô hình sản xuất tập trung “một vùng - một giống - một thời gian”. Vì vậy, để được hưởng chính sách hỗ trợ của mô hình sản xuất lúa tập trung huyện Gia Lộc cần căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng mô hình cấp tỉnh hoặc cấp huyện.
3. Cử tri các huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Kinh Môn, Bình Giang đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí triển khai Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, thu ngân sách năm 2012 của tỉnh đạt 83,9% dự toán Trung ương giao, nhưng Tỉnh vẫn luôn quan tâm đầu tư kinh phí để thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, ngân sách tỉnh cấp trực tiếp cho chương trình là 30 tỷ đồng (tương đương với năm 2012). Trong những năm tới, tỉnh có chủ trương tăng đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đảm bảo nguồn vốn 5 năm sau cao gấp 2 lần 5 năm trước (theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 7 khoá X).
Tuy nhiên, để hoàn thành được các mục tiêu đề ra của Chương trình cần phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được Chương trình MTQG xây dựng NTM hoàn toàn không phải một dự án đầu tư lớn do Nhà nước cấp vốn để thực hiện mà là một chương trình phát triển tổng hợp về tất cả mọi mặt, phát huy nguồn  nội lực của cộng đồng là chính và nông dân là chủ thể thực hiện, người nông dân tự xây dựng là chính, nhà nước chỉ hỗ trợ một phần.
4. Cử tri huyện Thanh Hà, Gia Lộc, Kim Thành đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến đầu tư, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; nâng mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường phục vụ sản xuất.
* Về việc quan tâm đến đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi
 Trên cơ sở hiện trạng hệ thống công trình thuỷ lợi, hàng năm Sở NN&PTNT đã kiểm tra, rà soát và lập kế hoạch báo cáo Chính phủ, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh cho đầu tư xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa các công trình đê điều, thủy lợi. Năm 2012, tổng kinh phí ngân sách đầu tư cho lĩnh vực đê điều, thủy lợi là 339,2 tỷ đồng; hoàn thành đưa vào sử dụng 13 công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.
 * Về việc nâng mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương
 Hiện nay, UBND tỉnh đã giao sở NN&PTNT xây dựng đề án Kiên cố hoá kênh mương giai đoạn 2013-2020 để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.
 * Về việc hỗ trợ bê tông hóa đường phục vụ sản xuất
 Ngày 29/9/2011 UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 2724/QĐ-UBND V/v phê duyệt “Đề án xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hải Dương” và giao cho Sở Giao thông Vận tải là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án. Vì vậy, để được hỗ trợ kính phí xây dựng đường giao thông nội đồng đề nghị các địa phương lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ trình Sở Giao thông vận tải để báo cáo UBND tỉnh xem xét.
5. Cử tri Thanh Hà, Kinh Môn đề nghị quan tâm, hỗ trợ giá giống, các giống đảm bảo chất lượng theo nhu cầu của thị trường, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân.
* Về việc quan tâm hỗ trợ giá giống, các giống đảm bảo chất lượng theo nhu cầu của thị trường
 Hiện nay, các chính sách hỗ trợ giá giống cây, con thực hiện theo 02 đề án "Chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đạt hiệu quả kinh tế cao" và "Phát triển chăn nuôi, thuỷ sản tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường" được UBND tỉnh phê duyệt cho cả giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn 2013- 2015 tỉnh tiếp tục có các chính sách hỗ trợ: hỗ trợ giá giống lúa lai, lúa thuần, cây rau màu cho các mô hình sản xuất tập trung; hỗ trợ 50% giá liều tinh dịch lợn ngoại; hỗ trợ 100% tiền mua con giống gia cầm 01 ngày tuổi (số lượng 500 con trở lên/hộ), hỗ trợ 50% giá giống cá mới ở các khu NTTS tập trung. Các giống được hỗ trợ luôn là những giống tiến bộ, có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
 * Về việc tiếp tục hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật
Việc chuyển giao KHKT và công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp hiện nay được nhiều ngành triển khai thực hiện như: Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, Hội Nông dân… Đối với Sở NN&PTNT, hàng năm tổ chức khoảng 2000 lớp tập huấn cho khoảng từ 130 – 140 nghìn lượt người tham dự trện địa bàn toàn tỉnh; xây dựng được khoảng 100 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.
 Trong thời gian tới để công tác chuyển giao KHKT, công nghệ tiên tiến được triển khai trên địa bàn huyện Kinh Môn, Thanh Hà. Đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu về chuyển giao KHKT và công nghệ báo cáo Sở NN&PTNT để có kế hoạch tập huấn theo yêu cầu.
6. Cử tri Thị xã Chí Linh đề nghị đầu tư xây dựng thương hiệu cây vải thiều đặc sản Hải Dương.
Hải Dương có 2 vùng Vải thiều lớn tại huyện Thanh Hà diện tích 3.900 ha, Chí Linh 4.400ha.

 Việc xây dựng thương hiệu (nhãn hiệu tập thể hoặc chỉ dẫn địa lý) đã được thực hiện đối với Vải thiều Thanh Hà từ năm 2007 (năm 2007 Vải thiều Thanh Hà được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ cấp Chỉ dẫn địa lý).
UBND tỉnh không có chủ trương xây dựng thương hiệu Vải thiều Chí Linh vì chất lượng Vải không được như Vải thiều Thanh Hà, hơn nữa cả tỉnh chỉ có 8.300 ha trồng vải tập trung lại xây dựng 2 thương hiệu là không cần thiết.
7. Cử tri một số huyện đề nghị cần chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm định giống lúa đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào sản xuất đại trà, tránh tình trạng giống lúa giả như giống BC15 vừa qua gây thiệt hại lớn cho nông dân.
Trước mỗi vụ sản xuất, UBND tỉnh đều yêu cầu sở NN&PTNT lấy mẫu một số giống lúa đưa đi kiểm nghiệm, phân tích. Dựa vào kết quả kiểm nghiệm, sự chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, tập quán canh tác, Sở NN&PTNT lựa chọn các giống phù hợp với đồng đất của Hải Dương đưa vào cơ cấu giống lúa vụ chiêm xuân, vụ mùa để các huyện, TP, TX lựa chọn. Đa số các huyện đều thực hiện đúng hướng dẫn của Sở N&PTNT.
 Riêng giống BC15, là giống do công ty Giống Thái Bình chọn tạo, được Bộ NN&PTNT công nhận giống Quốc gia tháng 12/2008 (Quyết định số 319/QĐ-CLT, ngày 15/12/2008). Do đặc điểm của giống chỉ thị bệnh đạo ôn (dễ mắc bệnh đạo ôn) và dễ mẫn cảm với thời tiết khi lúa làm đòng, trỗ bông gặp rét muộn sẽ bị lép nhiều; chính vì thế nên Sở NN&PTNT không chỉ đạo gieo cấy vụ chiêm xuân (chỉ hướng dẫn cho gieo cấy vụ mùa). Do giống BC15 có năng suất, chất lượng khá lại do công ty Giống tỉnh Thái Bình sản xuất nên lượng giống bán sang tỉnh Hải Dương khá nhiều, vì thế nhiều hộ dân vẫn mua giống gieo cấy, hơn nữa lại gieo mạ sân sớm hoặc mạ dược trước 25/01 nên khi lúa trỗ gặp đợt rét muộn từ 24-28/4 dẫn đến lúa bị lép rất nhiều, giảm nhiều về năng suất. Toàn tỉnh có trên 3000ha giống BC15 bị ảnh hưởng giảm năng suất. Trước tình hình trên sở NN&PTNT đã báo cáo UBND tỉnh, Bộ NN&PTNT (cả vùng đồng bằng Bắc bộ và trung du miền núi phía Bắc bị thiệt hại khoảng 28.000 ha); Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo công ty Giống Thái Bình hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương 60 tấn giống gieo cấy vụ mùa 2013.
8. Cử tri xã Bình Xuyên - huyện Bình Giang, xã Đại Đồng - huyện Tứ Kỳ phản ánh: nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới khó thực hiện theo quy định, đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo, đầu tư có trọng điểm để các xã khắc phục khó khăn, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Do một số chỉ tiêu chưa phù hợp thực tiễn, ngày 20/2/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 342/QĐ-TTg về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Theo đó có 5 tiêu chí được sửa đổi gồm:
 - Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn:
    + Theo QĐ 491/QĐ-TTg: nội dung tiêu chí: Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng và hướng dẫn các xã đều phải xây dựng chợ nông thôn.
    + Theo QĐ 342/QĐ-TTg: nội dung tiêu chí: Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định; xã nào có qui hoạch chợ mới xây dựng, nâng cấp chợ nông thôn.
 - Tiêu chí số 10 về thu nhập:
 + Theo QĐ 491/QĐ-TTg: nội dung tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh, đạt 1,5 lần (tính theo hệ số).
 + Theo QĐ 342/QĐ-TTg: nội dung tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn; tính theo số tuyệt đối năm 2012 đạt 20 triệu đồng/người, năm 2015 đạt 29 triệu đồng/người, năm 2020 đạt 49 triệu đồng/người.
 - Tiêu chí số 12 về lao động:
 + Theo QĐ 491/QĐ-TTg: tên tiêu chí: Cơ cấu lao động; nội dung tiêu chí: Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đạt dưới 25%.
 + Theo QĐ 342/QĐ-TTg: tên tiêu chí: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; nội dung tiêu chí: Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động, đạt trên 90%.
 - Tiêu chí số 14 về Giáo dục:
 + Theo QĐ 491/QĐ-TTg: nội dung tiêu chí: 14.1. Phổ cập giáo dục trung học, mức độ qui định "Đạt".
 + Theo QĐ 342/QĐ-TTg: nội dung tiêu chí: 14.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở, mức độ qui định "Đạt".
 - Tiêu chí số 15 về Y tế:
 + Theo QĐ 491/QĐ-TTg: nội dung tiêu chí: 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, mức độ qui định đạt 40%
 + Theo QĐ 342/QĐ-TTg: nội dung tiêu chí: 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, mức độ qui định đạt trên 70%.
 Tỉnh đã chỉ đạo giai đoạn 2011-2015 chủ yếu tập trung đầu tư cho 58 xã giai đoạn 1 (ngân sách tỉnh đầu tư mỗi xã khoảng 5 tỷ đồng) và ưu tiên đầu tư các tiêu chí về giao thông nông thôn, nước sạch nông thôn.
9. Cử tri xã Kỳ Sơn - huyện Tứ Kỳ đề nghị chỉ đạo Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh có biện pháp nâng cao hiệu quả vận hành bơm chống úng của Trạm bơm Đò Neo, từ khi hoạt động đến nay các máy bơm chưa được sử dụng hết công suất. Cử tri xã Hoàng Tiến - thị xã Chí Linh phản ánh: Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh cấp bù thuỷ lợi phí của các năm 2011, 2012 cho xã chưa kịp thời.
a. Về nâng cao hiệu quả vận hành bơm chống úng của Trạm bơm Đò Nèo
 Trạm bơm Đò Neo được đầu tư xây dựng năm 2000, tổng công suất 72.000 m3/h (9 máy x 8.000 m3/h), với nhiệm vụ tiêu úng cho 3.910ha lưu vực huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc và TP. Hải Dương. Trạm bơm đã và đang phát huy được hiệu quả tiêu úng phục vụ dân sinh và sản xuất, đặc biệt năm 2004 là năm diễn ra đợt mưa úng lịch sử thì trạm bơm này đã bơm tiêu úng kịp thời.
 Theo qui trình kỹ thuật, khi mực nước sông Đồng Tràng tại thượng lưu cống Phương Quất là +1,0 và mực nước tại bể hút trạm bơm là +0,4 thì yêu cầu bắt buộc phải dừng bơm để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Do vậy, trong quá trình bơm tiêu úng có những thời điểm mực nước bể hút xuống thấp hơn mức cho phép thì bắt buộc phải dừng hoạt động một số máy bơm để chờ nước dồn về bể hút, khi mực nước tại bể hút đạt từ +0,4 trở lên thì mới vận hành các máy bơm.
 b. Về cấp bù thủy lợi phí:
 Trong năm 2011, 2012 công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã tạm ứng kinh phí cấp bù thủy lợi phí cho các HTX thuộc địa bàn TX.Chí Linh đúng tiến độ theo qui định tại Nghị định số 115/2008/NĐ-CP và Thông tư số 36/2009/TT-BTC. Cụ thể:
 Năm 2011: 03 lần (lần 1 vào tháng 3, lần 2 vào tháng 6 và lần 3 ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán năm 2011).
 Năm 2012: 03 lần (lần 1 vào tháng 3, lần 2 vào tháng 6 và lần 3 vào tháng 10).
10. Cử tri xã Minh Hoà – huyện Kinh Môn đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2009.
Dự án khu nuôi trồng thủy sản tập trung xã Minh Hòa - huyện Kinh Môn có tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách đã cấp là 7,1 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch dự án). Các hạng mục công trình thuộc nguồn vốn ngân sách cơ bản hoàn thành theo kế hoạch của dự án. Dự kiến Dự án sẽ bàn giao trong tháng 7, ngay sau khi hạng mục điện lưới hoàn thiện. Các hạng mục còn lại từ nguồn vốn của nhân dân. Vì vậy UBND huyện Kinh Môn và xã Minh Hòa phải tập trung chỉ đạo để khai thác đủ vốn thi công đúng thời gian để đưa công trình vào sử dụng.

P.V (tổng hợp)

 
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18880263

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com