SharePoint
portal

Skip Navigation LinksKhaimạcKỳhọpthứ5HĐNDtỉnhHảiDươngkhóaXV

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV
  Cập nhật: 16/07/2013 3:56 CH
 

Sáng nay (16/7), Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường HĐND và UBND tỉnh.

* Ấn F5 để tiếp tục cập nhật

Các đồng chí: Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

 

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp


Dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 62 trong tổng số 63 đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ: nội dung trọng tâm tại kỳ họp này là cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, làm rõ hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng thời phân tích rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời đề ra những biện pháp hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2013, để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp theo sự chỉ đạo của Chính phủ với mục tiêu là tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp  để phục hồi sản xuất kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, ưu tiên các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân mà Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 đã đề ra. Những vấn đề được xem xét giải quyết tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển  kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2013, xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh tạo nền tảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. (Toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bùi Thanh Quyến)

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tiếp đó, kỳ họp nghe đồng chí Nguyễn Dương Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013.

 

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

6 tháng đầu năm, kinh tế trong tỉnh đạt mức tăng trưởng 7,2% so với năm 2012. Trong đó, nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản làm giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp, xây dựng tăng 10,6%; dịch vụ tăng 7,5%. Thu ngân sách nội địa ước đạt 2.638 tỷ 300 triệu đồng, bằng 52,9 % dự toán năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực trên một số mặt. Tỉnh ta duy trì đứng tốp đầu trong cả nước về số học sinh đạt giải quốc gia. Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho hơn 16 nghìn lao động; tổ chức thành công Lễ đón nhận Quyết định công nhận Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tăng trưởng chưa bền vững. Nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn trong điều chỉnh kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận với vốn vay ngân hàng. Giá trị sản xuất nông nghiệp giảm so với cùng kỳ. Chưa có sản phẩm công nghiệp chủ lực, có giá trị tăng cao. Việc cân đối ngân sách gặp nhiều khó khăn, thu tiền sử dụng đất đạt thấp, nợ đọng còn lớn; thu hút vốn đầu tư thấp. Thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, nhiều dự án đầu tư chậm triển khai. Thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, tồn kho lớn. Một số tồn tại hạn chế trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, xã hội những năm qua giải quyết đạt hiệu quả chưa cao. Công tác giải quyết, xử lý một số điểm khiếu kiện phức tạp đông người đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

Trong thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo sự chỉ đạo chung của Chính phủ. Chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo cân đối ngân sách cả năm 2013. Khai thác hiệu quả các nguồn thu, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng làm cơ sở cho bước tăng trưởng kinh tế những năm sau. Tạo bước chuyển biến trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Duy trì và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục xử lý các điểm nổi cộp, bức xúc về khiếu nại, tố cáo; giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng quân sự địa phương…

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo về kết quả thực hiện

dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo kết quả  thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm được đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp chỉ rõ: Trong những tháng đầu năm, các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Tuy nhiên tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn tác động không nhỏ tới tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 6 ước đạt 3.225 tỷ 888 triệu đồng, đạt 51,9% dự toán năm, bằng 137% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 3.615 tỷ 460 triệu đồng bằng 50,9% dự toán năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến tổng thu ngân sách cả năm 2013 trên địa bàn đạt 6.213 tỷ đồng, bằng 113 so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa là 4.988 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.225 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương năm 2013 đạt 8.628 tỷ 852 triệu đồng.

 

Đồng chí Lương Anh Tế, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trình bày thong báo  tại kỳ họp

Đồng chí Lương Anh Tế, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trình bày thông báo kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp, thống nhất hành động, góp phần tích cực vào công tác xây dựng chính quyền và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  của địa phương. Ban Thường trực UB MTTQ các cấp và các tổ chức   thành viên đã tích cực tham gia tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Tham gia phối hợp với các cơ quan Nhà nước ở các địa phương, tiêu biểu như tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước và sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII tại 11 điểm; tiếp xúc với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ V- HĐND tỉnh khóa XV tại 15 điểm. Hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở đạt hiệu quả, Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện và kiến nghị với chính quyền các cấp 1.217 vụ việc. Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết và giám sát việc giải quyết. MTTQ các cấp đã tiếp 1.883 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận 540 đơn, chuyển các cơ quan giải quyết 500 đơn, đã được xem xét giải quyết 479 đơn (đạt 96%). Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội; góp phần chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa XV.

Cử tri huyện Tứ Kỳ phản ánh việc nạo vét kênh mương chưa được thanh toán từ 1 năm nay, đề nghị cấp bù thủy lợi phí theo tháng, tạo điêu kiện cho hợp tác xã hoạt động tốt. Về vấn đề này, UBND tỉnh giao cho các địa phương thực hiện nạo vét các kênh nhánh với khối lượng 300.000m3, kinh phí 6 tỷ đồng. Trong đó: UBND huyện Tứ Kỳ làm chủ đầu tư nạo vét 31 tuyến kênh dẫn nhánh khối lượng 28.500 m3, kinh phí 570 triệu đồng. Phần kinh phí đã được UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư cho địa phương trong cân đối ngân sách địa phương năm 2013. Về việc cấp bù thủy lợi phí theo tháng, theo qui định của Chính phủ tại Nghị định số 115/2008/NĐ-CP và Thông tư số 36/2009/TT-BTC quy định việc cấp bù thuỷ lợi phí được cấp 2 lần trong năm vào quý I và quý III. Vì vậy, tỉnh không có kinh phí để cấp bù thuỷ lợi phí theo tháng. (Nội dung báo cáo)

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Mai Khương, Chánh văn phòng UBND tỉnh trình bày các tờ trình của UBND tỉnh: Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí; Tờ trình về bổ sung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về mức thu học phí giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học năm 2013 – 2014 trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về việc khuyến khích đầu tư, xây dựng hạ tầng các loại hình chợ.

Kỳ họp nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về việc bổ sung danh mục và giá một số dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh.

Buổi chiều, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường. 

PV.

 
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18880712

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com