SharePoint
portal

Skip Navigation LinksUBND-tỉnh-họp-phiên-thường-kỳ-tháng-92019

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2019
  Cập nhật: 09/09/2019 6:25 CH

Chiều ngày 9/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. 

      thuongkythang920192.jpg
                                         Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp 


Cho ý kiến về đề nghị xây dựng Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nội dung của Tờ Trình, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý cách diễn đạt tên gọi của Quyết định cho hợp lý. Đối với việc chi khen thưởng từ quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh, các trình tự thủ tục hồ sơ cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất trí với nội dung Tờ trình dự thảo Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết ban hành văn bản nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài. Tuy nhiên đối với công tác quản lý nhà nước về tạm trú cần đảm bảo không gây cản trở, khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Chủ đầu tư hạ tầng cũng cần có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện quy định

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích, cung ứng hàng hoá, dịch vụ thiết yếu tại KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành quy định là cần thiết đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của công nhân đồng thời là cơ sở để đầu tư, tổ chức phát triển hoạt động bán lẻ tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về các nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày: Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với báo cáo về một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nhất trí với đề xuất về việc giao UBND cấp huyện, thành phố quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp với K= 1,0 lần làm cơ sở để tính toán tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các Dự án trên địa bàn các huyện thành phố quản lý. Đối với trường hợp đặc biệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp lớn hơn 1,0 lần, UBND cấp huyện, thành phố trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất trí với nội dung các Tờ trình phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng điều chỉnh mở rộng Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng; Dự án xây dựng đường dây 220KV Nhiệt điện HD-TBA 500KV phố Nối, qua địa bàn các xã Phúc Thành, Quang Trung, Thăng Long huyện Kinh Môn; Dự án xây dựng đường liên xã Cẩm Chế- Tân Việt- Quyết Thắng, huyện Thanh Hà.

Về nội dung phương án quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng tai các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương; Tờ trình phê duyệt Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nội dung đề xuất của Sở Tài Chính. Đề án được xây dựng trên căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc sắp xếp được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức bảo đảm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính cùng phối hợp với Sở Y tế để xem xét việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, bảo đảm an toàn cho các hoạt động đặc thù của ngành. Về việc bố trí, sắp xếp lái xe sau khi sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và Sở Tài Chính cùng nghiên cứu, đề xuất, thực hiện theo quy định.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với nội dung các Tờ trình của Sở Tài chính về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hải Dương, huyện Gia Lộc và huyện Bình Giang 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com