SharePoint
portal
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2021
  Cập nhật: 12/07/2018 2:36 CH

Sáng 12/7/2017, đồng chí Vương Đức Sáng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện NQ19 – chủ trì cuộc họp xem xét phương án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 - 2021; Cùng dự  họp có đồng chí Lương Văn Cầu- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

hop12.7.18.jpg

Tại cuộc họp, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo báo cáo phương án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 875 cơ sở giáo dục mầm non, phố thông công lập (mầm non: 280, tiểu học: 282, THCS: 272, THPT: 41), với mục tiêu tinh gọn đầu mối và nâng cao chất lượng, hiệu quả sau khi sáp nhập, theo phương án tổ chức sắp xếp lại của các huyện, thành phố, thị xã đến năm 2021 sẽ giảm 90 trường (tỷ lệ 10,5%); đến năm 2025 giảm tiếp 75 trường so với năm 2021 (tỷ lệ 9,6%) tùy theo đặc điểm, đặc thù của từng huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có nhiều phương án được lựa chọn như: sáp nhập liên trường, liên cấp, sáp nhập theo đơn vị hành chính…

Kết luận cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục& Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ sớm ban hành đề án trình UBND tỉnh để triển khai thực hiện trước khi vào năm học mới, các địa  phương nghiêm túc theo Nghị quyết 19 – NQ/TW và Kế hoạch 74-KH/TU của Tỉnh ủy, tuy nhiên cần thực hiện có lộ trình, thực hiện từ dễ đến khó, vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm. Qua đó, thống nhất phương án sáp nhập theo 03 hướng: Sáp nhập cùng cấp trên địa bàn một xã; sáp nhập Trường Tiểu học với THCS trên địa bàn xã, hoặc sáp nhập liên trường cùng cấp ở hai xã khác nhau; Sáp nhập THPT với THCS trên cùng một địa bàn. Việc tổ chức sắp xếp, có thể tiến hành theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1, thực hiện ngay trong năm 2018 đối với các trường cùng cấp trên địa bàn xã; Giai đoạn 2 sáp nhập trường sau khi các đơn vị hành chính được sáp nhập, đảm bảo đến năm 2021 thực hiện theo đúng chỉ tiêu đã đề ra.

PV
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com